วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2551

2ปรัชญาวิสัยทัศน์

ปรัชญา การนำพระราชบัญญัติเศรฐกิจแบบพอเพียงมาใช้
วิสัยทัศน์ ภายในปี พ.ศ. 2550 กรมราชทัณฑ์จะเป็นองค์กรชั้นนำของอาเซี่ยน ในการควบคุม แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขัง

ไม่มีความคิดเห็น: